میکروسکوپ الکترونی روبشی

معرفی دستگاه
با استفاده از انواع میکروسکوپ‌های الکترونی می‌توانیم تصاویری بسیار واضح و با کیفیت بالا از نمونه‌های زیستی و غیرزیستی تهیه کنیم. از این میکروسکوپ‌ها می‌توانیم در پژوهش‌های پزشکی برای مطالعه ساختار انواع بافت، سلول‌ها، درشت‌مولکول‌های پیچیده و وسایل نانوالکترونیک استفاده کنیم. همچنین، با استفاده از میکروسکوپ‌های الکترونی می‌توانیم سطوح و ساختار انواع نانوساختارها را بررسی و مطالعه کنیم. در میکروسکوپ‌های الکترونی، به جای پرتو نور، از پرتوهای الکترون با طول موج کوتاه‌تر استفاده می‌شود.
مشخصات دستگاه
  • SEM model: Hitachi SU3500
  • EDX Department: EDAX Genesis APEX2 Octane
  • (Established in FY2013)
مراحل آماده‌سازی نمونه‌های ارسالی زیستی
هزینه به ازای هر نمونه
  • به ازای هرساعت، شش میلیون و پانصد هزار ریال می‌باشد. و هر نوبت پوشش‌دهی طلا (تعداد نمونه مد نظر نمی‌باشد) یک میلیون و پانصد هزار ریال می‌باشد.
  • جهت تعیین وقت و انجام آنالیز لطفا فرم مربوط به خدمات این دستکاه را تکمیل و ارسال کرده و با واحد پذیرش تماس حاصل فرمایید.
  • لازم به‌ذکر است اعضای محترم هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی از تخفیف مصوب هیئت ریسه دانشگاه برخوردار خواهند بود
فرم خدمات میکروسکوپ الکترونی روبشی
اطلاعات تماس:
کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکزی: آقای مهندس سعید جوادی آناقیزی (مشاوره در زمینه چگونگی استفاده از سرویس‌ها و دستگاه‌ها)
29905428
29905427
ویژگی‌های ساختاری دستگاه
ردیف دستگاه ویژگی‌های ساختاری
1 Secondary electron image resolution
    (acceleration voltage 30kV, WD=5mm, high vacuum mode) 3.0 nm
  (acceleration voltage 3kV, WD=5mm, high vacuum mode) 7.0 nm
2   Backscattered electron image resolution   (acceleration voltage 30kV, WD=5mm, low vacuum mode) 4.0 nm
  (acceleration voltage 5kV, WD=5mm, high vacuum mode) 10.0 nm
3 acceleration voltage 0.3~30kV
4 magnification 5~ 300,000 times
5 Sample room environment 6650Pa
6 Attached options High sensitivity low vacuum detector (UVD), live stereo function, CCD camera navigation
7 EDAX Genesis -
8 Detector effective element area 30mm 2
9 Measurable elements 4 Be ~ 95 Am
10 resolution 129eV or less