پرداخت خدمات آزمایشگاهی

راهنمای نحوه واریز وجه خدمات:
  • ورود به سامانه پرداخت الکترونیکی دانشگاه به آدرس اینترنتی https://payment.sbu.ac.ir

  • در صورتی که خدمات آزمایشگاهی گرفته شده خارج از آزمایشگاه مرکزی بوده، در قسمت واحد دریافت‌کننده وجه سامانه آزمایشگاهی دانشگاه (بیت) و در قسمت موضوع واریز وجه حتما محل دانشکده/ پژوهشکده خدمت‌دهنده وارد گردد.

  • ورود به درگاه پرداخت بانکی و تکمیل فرایند پرداخت و ذخیره اسکرین‌شات تصویر رسید و یا تهیه رسید پی دی اف پرداختی به همراه کد پیگیری

  • ارسال رسید به مسوول و کارشناس آزمایشگاه و پیگیری جهت تحویل اطلاعات آنالیز و فاکتور درخواستی
  • لازم به‌ذکر است ارسال فیش تکمیلی به کارشناس ازمایشگاه به منزله پرداخت و آمادگی جهت ارسال نتایج آزمایشگاهی خواهد بود.
راهنمای نحوه واریز وجه خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی
اطلاعات تماس:
کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکزی: آقای مهندس سعید جوادی آناقیزی (مشاوره در زمینه چگونگی استفاده از سرویس‌ها و دستگاه‌ها)
https://payment.sbu.ac.ir
Clab.sbu@gmail.com
29905428
29905427