آزمایشگاه مرکزی

 
آزمایشگاه مرکزی در پاییز سال 1393 به همت ریاست و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه در فضای حدود 200 متر‌مربع درطبقه منفی سه ساختمان مرکز رشد دانشگاه با ورود به روزترین میکروسکوپ‌های الکترونی با  تاسیس گردد و در دی‌ماه همان سال توسط وزیر وقت علوم  تحقیقات و فناوری افتتاح رسمی گردید
فعالیت‌های آزمایشگاه مرکزی
 • 1- اطلاع‌رسانی مبلغ بودجه تعیین شده و نیز شرایط خرید یا به‌روزرسانی تجهیزات به واحدها

 • 2- بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های شبکه ازمایشگاهی

 • 3- بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های شبکه ازمایشگاهی

 • 4- عقد قراردادهای خدماتی بین آزمایشگاه و صنعت

 • 5- تامین و بررسی امکان‌سنجی تهیه و تجهیز ادوات موردنیاز آزمایشگاهی

 • 6- عضویت در شبکه آزمایشگاهی کل کشور (شاعا)

 • 7- عضویت در شبکه‌ آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

کارشناس مسئول آزمایشگاه 
 • آموزش و تربیت کارشناسان دستگاهای آزمایشگاهی
 • بررسی و امکان‌سنجی دستگاهی و خرید و تهیه ادوات پیشرفته مورد نیاز دانشگاهی
 • تهیه و تعمیر قطعات دستگاهای موجود در آزمایشگاه مرکزی و کالیبراسیون دستگاهای مذکور
 • دعوت و ارایه همکاری مشترک با گروهای بین‌المللی متخصص با آزمایشگاه مرکزی
اطلاعات تماس:
کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکزی: آقای مهندس سعید جوادی (مشاوره در زمینه چگونگی استفاده از سرویس‌ها و دستگاه‌ها)
29905427
29905428